Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum Kamil Gołębiowski

Wszczęcie postępowania

Celem wszczęcia nowego postępowania należy wypełnić wniosek i dostarczyć go na adres kancelarii. Więcej w zakładce wnioski.

Kontakt z kancelarią

od pon. do czw. w godzinach 10 - 14
w środy w godzinach 9 - 15
Numer tel. 91 852 38 46 kontakt@wszczeciniekomornik.pl

Adres kancelarii

Kancelaria komornika znajduje się w centrum Szczecina:
ul. Żubrów 6/111
71-617 Szczecin

Jak dokonać spłaty zadłużenia?

W siedzibie kancelarii gotówką, lub na rachunek bankowy komornika, wpisując w tytule wpłaty sygnaturę sprawy.
Nr rachunku: 19 1160 2202 0000 0005 2294 5601 Bank Millennium S.A.

Obszar działalności

Pracujemy na terenie całego Szczecina oraz apelacji szczecińskiej

Aby dowiedzieć się więcej o właściwości komornika szczecin centrum – kliknij na mapę.

Stosowane technologie Komornik - Szczecin

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum Kamil Gołębiowski korzysta z technologii pozwalających na szybką identyfikacje majątku dłużnika.

Najnowsze systemy informatyczne uławiają stosowanie art. 761 kpc, zgodnie z którym, komornik może zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

Nieustanne uczestnictwa w merytorycznych szkoleniach wypełniają obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez komornika.

Komornik przy prowadzeniu postępowania, starając się doprowadzić do jego satysfakcjonującego i szybkiego zakończenia, podchodzi indywidualnie do sytuacji dłużnika, uwzględniając interes wierzyciela.

Komornik Szczecin Kamil Gołębiowski

Właściwy komornik

Dla rewiru Szczecin-Centrum. Komornik przyjmuje również sprawy z całego terytorium Szczecina, oraz apelacji szczecińskiej.

Ustalanie majątku dłużnika

Wierzyciel nie musi wskazywać majątku dłużnika, komornik dokona na jego wniosek ustaleń samodzielnie, oraz przeprowadzi z nich egzekucję.

Zajęcie komornicze

Komornik szczecin (centrum) dokonuje zajęć majątku dłużnika (w tym ruchomości w jego miejscu zamieszkania), zgodnie z wnioskiem wierzyciela, stosując art. 799 kpc.

Licytacje komornicze

Komornik szczecin centrum prowadzi przetargi (aukcje komornicze) celem sprzedaży majątku dłużnika.

Doręczenie komornicze

Komornik dokonuje doręczeń pism stronom postępowania, na zlecenie sądu, w trybie art. 139 (1) kpc. Doręczenia dokonywane są niezwłocznie, w trybie art. 3a ustawy o komornikach sądowych.

Egzekucja z majątku

Prowadzona jest zgodnie z wyborem wierzyciela, celem realizacji tytułu wykonawczego. Skuteczny komornik szczecin to wprawna i aktywna osoba, która działa szybko i zdecydowanie.

Natychmiastowe działanie

Bezzwłoczne dokonanie zajęć majątku umożliwia ukończenie postępowania w sposób skuteczny. Komornik szczecin wykonuje powierzone zadania, zgodnie z art. 760 § 1(1) kpc – bez zwłoki.

Optymalizacja kosztów

Komornik sądowy szczecin dokonuje celowych czynności, co pozwala uniknąć niezasadnych kosztów, które ponosi wierzyciel lub dłużnik.