Licytacje

Licytacje (aukcje) komornicze Szczecin

W ramach postępowań Komornik Sądowy przy S. R. Szczecin Centrum Kamil Gołębiowski przeprowadza licytacje ( aukcje ) komornicze, celem spieniężenia majątku dłużnika (licytacje domów, mieszkań, samochodów i innych składników majątku). Aktualne licytacje na dole strony.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

W licytacji komorniczej, może brać udział, co do zasady,  każda osoba pełnoletnia. Istnieją wyłączenia podmiotowe, które nie pozwalają na wzięcie udziału w licytacji dłużnikowi, komornikowi, ich małzonkom, dzieciom, rodzicom i rodzeństwo oraz osobom obecnym na licytacji w charakterze urzędowym, a także licytantowi, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Licytacje komornicze, a kredyt hipoteczny. Ile mam czasu na zapłatę po wygraniu licytacji komorniczej?

Obecnie nie ma problemów z uzyskaniem kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości na licytacji komorniczej. Polecamy jednak wcześniejszą wizytę w banku, celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących procedury uruchomienia takiego kredytu. Zakup na licytacji komorniczej jest zakupem pierwotnym, co oznacza, że nieruchomość nabywana jest bez żadnych obciążeń – sprawdź art. 1000, oraz art. 1003 kpc.

Termin do uiszczenia ceny nabycia nieruchomości, stosownie do treści art. 967 kpc, wynosi dwa tygodnie – liczone od dnia odbioru wezwania. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca. W praktyce od wylicytowania nieruchomości, do uiszczenia ceny nabycia, często mija kilka miesięcy.

UWAGA!

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie Kamil Gołębiowski zgodnie z informacją Krajowej Rady Komorniczej ostrzega: 

Krajowa Rada Komornicza, w trosce o bezpieczeństwo osób dokonujących zakupu nieruchomości na licytacjach komorniczych, zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na korespondencję otrzymywaną przez nabywców nieruchomości, zawierającą wezwanie do zapłaty kwoty, za jaką dokonano zakupu.

Z uzyskanych przez Samorząd informacji wynika, iż w co najmniej kilku przypadkach, osoby, które wygrały licytacje otrzymały pisma, stylizowane na dokumenty przesyłane przez komornika, z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty kwoty, za jaką została wylicytowana konkretna nieruchomość. Wskazany numer rachunku nie jest jednak „rachunkiem depozytowym Ministra Finansów”, tak , jak opisane jest to w przedmiotowym piśmie, a należy do nieznanej osoby, której celem jest wyłudzenie kwoty podanej w piśmie.

O opisanym powyżej procederze zostały już zawiadomione organa ścigania, niemniej Krajowa Rada Komornicza apeluje o uważne zapoznawanie się z treścią korespondencji otrzymywanej od komorników, a w przypadku wątpliwości o kontakt z kancelarią komornika prowadzącego postępowanie.

Licytacja nieruchomości

Jest jednym z ostatnich etapów egzekucji z nieruchomości. Licytację prowadzi komornik, pod nadzorem sędziego. Licytację najczęściej odbywają się z budynku sądu. Cena wywołania na pierwszej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, na drugiej zaś – 2/3 sumy oszacowania.

Osoba przystępująca do licytacji (przetargu / aukcji) komorniczej, musi złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Do uczestnictwa w licytacji za osobę trzecią niezbędne będzie wykazanie pełnomocnictwa notarialnego do konkretnej czynności.

Licytacja ruchomości

Licytację prowadzi komornik. Licytację często odbywają się w siedzibie kancelarii. Cena wywołania na pierwszej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, na drugiej zaś – 1/2 sumy oszacowania.

Osoba przystępująca do licytacji (przetargu / aukcji) komorniczej, musi złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Do uczestnictwa w licytacji za osobę trzecią niezbędne będzie wykazanie pełnomocnictwa z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Wszystkie licytacje (aukcje / przetargi) komornicze znajdziesz zawsze na oficjalnej stronie Krajowej Rady Komorniczej – SPRAWDŹ LICYTACJE

Aktualnie brak wyznaczonych licytacji.