Właściwość komornicza

Jaka jest właściwość komornika?

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum Kamil Gołębiowski działa na obszarze całej apelacji szczecińskiej – obszar załączonej mapy. Składając wniosek o wszczęcie egzekucji wobec dłużnika z miejscem zamieszkania poza rewirem Szczecin-Centrum, należy, co do zasady, złożyć oświadczenie o wyborze komornika – do pobrania w zakładce wnioski.

Właściwość rewirowa komornika sądowego ma w praktyce najczęściej znaczenie przy rozstrzyganiu zbiegów egzekucji sądowych (skierowanie egzekucji przez min. dwa organy do tego samego składnika majątku dłużnika) – komornik z wyboru wierzyciela przekazuje postępowanie do łącznego prowadzenia przez komornika właściwego rewirowo.

Istnieje również określony katalog spraw, które mogą prowadzić wyłącznie komornicy właściwi rewirowo. Najczęściej z nich występujące – opisano poniżej.

Właściwość wyłączna komornika szczecin centrum

Poniżej wskazano katalog spraw, które prowadzić może wyłącznie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum.

Egzekucja z nieruchomości

których miejsce położenia znajduje się w rewirze Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum

Doręczenia komornicze w trybie art. 139(1) kpc

dla adresatów z miejscem doręczenia w rewirze Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum.

Spis inwentarza

po zmarłym, mającym ostatnie miejsce zamieszkania w rewirze Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum.

Pozostałe sprawy

  • Przeprowadzenia opróżnienia lokalu z osób i rzeczy (eksmisja),
  • Sporządzenie protokołu stanu faktycznego.

Zakres obszarowy rewiru Szczecin-Centrum

Dla którego właściwi są komornicy działający przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum.

Chcesz złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

Celem wszczęcia egzekucji wobec dłużnika mającego miejsce zamieszkania albo siedzibę na terenie apelacji Szczecińskiej, kliknij niżej.