Wniosek komorniczy

Jak wszcząć egzekucję?

Należy złożyć wypełniony wniosek, oraz załączyć tytuł wykonawczy – oryginał pisma otrzymanego z sądu.

Wszczęcie egzekucji komorniczej

Wierzyciel, dysponując tytułem egzekucyjnym (np. Wyrokiem Sądu, Nakazem Zapłaty itp.) zaopatrzonym w klauzulę wykonawczą może złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji.

Wiedza o majątku nie jest konieczna, należy jednak wskazać jego podstawowe dane, które umożliwią komornikowi ustalenie majątku dłużnika – takie jak PESEL/NIP czy adres. Przedmiotowe informacje można znaleźć w dokumentach pozwu, na klauzuli wykonawczej, bądź występując z odpowiednim zapytaniem np. do urzędu gminy. Należy również wskazać świadczenie, które ma być spełnione.

Komornik prowadzi egzekucje według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika wymaga dodatkowego wniosku.

Zaliczka wierzyciela na wydatki jest ustalana indywidualnie, w zależności od wniosków wierzyciela. W zdecydowanej większości przypadków jest doliczana do zadłużenia dłużnika i egzekwowana dodatkowo na rzecz wierzyciela. Wiele czynności podejmowanych jest bezkosztowo.

 

Formularze wniosków do pobrania

Poniżej znajdują się formularze wniosków z których mogą Państwo skorzystać. Do otwarcia plików niezbędny jest darmowy program Adobe Reader – do pobrania tutaj.

Wniosek o wszczęcie egzekucji / zabezpieczenia

Wniosek o doręczenie korespondencji

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów

Oświadczenie dłużnika o wykazie majątku

Deklaracja dłużnika o spłacie ratalnej zadłużenia

Wniosek ogólny

Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów